Mijn werk

Bent u op zoek naar:

  • een inspirerende presentatie of workshop,
  • advies op maat,
  • een procesbegeleider,
  • een beleidsadviseur,
  • een coach of
  • iemand die u ondersteunt bij het opstellen van beleidsdocumenten?

Ik heb ruime ervaring met de ontwikkeling van brede scholen en (integrale) kindcentra, passend onderwijs, de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen en VVE; ik ben deskundig en veelzijdig.

Ik werk situationeel gericht en maak o.a. gebruik van NLP vaardigheden op masterniveau, Prince 2 en The Golden Cirkel van Simon Sinek.

Mijn klanten zijn gemeenten en besturen/managers in het basisonderwijs, de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en de jeugdzorg.

Collega’s en opdrachtgevers omschrijven mij als: ‘enthousiast, inspirerend en betrokken’, ‘ambitieus, maar daarbij de realiteit niet uit het oog verliezend’ en ‘een krachtige persoonlijkheid met wie het plezierig samenwerken is’.

Education is not the filling of a pail but the lightning of a fire. ~W.B. Yeats~