Over mij

Al meer dan 25 jaar ben ik als professional betrokken bij de ontwikkeling van jonge kinderen, als leerkracht, onderwijskundige, projectleider, programmamanager, beleidsadviseur, kortom: als procesbegeleider.

In mijn overtuiging bestaat het ‘gemiddelde kind’ niet. Kinderen ontwikkelen zich altijd en overal en zij doen dit vaak in golfbewegingen. ‘Het gemiddelde kind’ is een poging om de ontwikkeling van kinderen te kwalificeren, waarbij er altijd kinderen zullen zijn er niet bij horen, anders is de term ‘gemiddelde’ niet van toepassing. Er niet bij horen, of langs de meetlat gehouden worden van ‘het gemiddelde kind’ doet geen recht aan (de ontwikkeling van) kinderen.

Daarnaast merkte ik dat heel veel partijen/personen zich, met hart en ziel, iedere dag weer inzetten in het belang van het jonge kind, maar dat er nauwelijks tot geen afstemming en samenwerking was tussen deze partijen onderling. Ik ben een aanhanger van het ecologisch model van Bronfenbrenner dat de ontwikkeling van kinderen beziet vanuit zijn relatie met de omgeving. Het is zijn – en mijn- overtuiging dat de ontwikkeling van kinderen positief wordt beïnvloedt als de partijen die rondom het jonge kind staan (ouders, onderwijs, opvang, jeugdhulp, gemeente, ontspanning, maar ook de maatschappij in zijn geheel) komen tot afstemming waar noodzakelijk en samenwerking waar mogelijk.

Deze twee overtuigingen zijn de drijfveren in mijn werk. Ik zet mij iedere dag in om een bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogwaardig educatiesysteem waarin kinderen én medewerkers iedere dag met plezier vorm kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling.

Dit doe ik door het doelgericht verbinden van mensen en organisaties, het stimuleren van samenwerking en door nieuwe impulsen geven aan kwaliteitsverbetering van het educatiesysteem en de daarbij behorende organisaties.

Kijk gerust eens op LinkedIn om mijn opleidingen en werkervaring te bekijken.

Jij mag zijn zoals je bent, om te worden die je bent, maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden op jouw wijze en jouw uur. ~Anna Terruwe ~