Partners

Partners

De afstemming en samenwerking rondom  het jonge kind is geen sinecure noch vraagstuk dat door één persoon kan worden opgepakt.  Ik werk graag samen om het beste resultaat te kunnen bereiken. Met u als klant én met experts uit mijn netwerk.

Ik heb een groot netwerk op het gebied van inhoudelijke, organisatorische-, personele-, huisvesting-, juridische- en financiële vraagstukken. Grotere opdrachten worden altijd in samenhang met andere experts opgepakt.

 

If you are not willing to learn, no one can help you. 

If you are determined to learn, no one can stop you.